AREGNO FOIRE DE L AMANDIER 2017

FIERA DI L’AMANDULU E DI I MISTIERI DI A CREAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

21 éme Foire rurale de l’amandier

Fiera di l’amandulu

 

 

 

Renseignements : foyer rural d'Aregno - 20220

Tél : 04 95 61 79 42